Sąd Najwyższy: Służebność przesyłu nie jest konieczna.

Nie jest wymagane ustanowienie służebności przesyłu do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z gruntu. Jeśli sądy narzucałyby takie rozwiązanie bez wniosku stron, godziłoby to w prawo własności – wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.

Oszacuje.pl located at Olimpijska 2 , Gdynia, pomorskie . Reviewed by rated: 4.8 / 5